Dla pracodawców
 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

Z przyjemnością informujemy, że Konsorcjum WYG International oraz WYG HR Consulting wraz z Partnerem - DARR S.A. przystąpiło do realizacji usługi „Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa dolnośląskiego”. Założeniem projektu jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W związku z powyższym chcielibyśmy zachęcić pracodawców,  instytucje,  jednostki samorządowe do zatrudnienia Uczestników  naszego projektu  w ramach umowy o pracę /umowy zlecenia jako pracowników/zleceniobiorców.

Kto może zostać Państwa pracownikiem:

Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne zamieszkałe w powiecie górowskim, głogowskim, kłodzkim i wrocławskim.

Każda z osób posiada profil kompetencji  przygotowany przez doradcę zawodowego, określający szczegółowo jej potencjał kwalifikacyjno - osobowościowy .

W ramach realizacji usługi oferujemy Państwu w związku z zatrudnieniem naszego Uczestnika wymierne korzyści organizacyjne i ekonomiczne:

ORGANIZACYJNE:

  • dobór odpowiedniego kandydata  do potrzeb Państwa firmy – dysponujemy  PORTFOLIO z opisem kompetencji społeczno - zawodowych – gwarantuje  to Państwu  oszczędność czasu przy doborze pracowników oraz optymalny dobór kandydatów,
  • proponujemy możliwość pełnego przygotowania spotkania  rekrutacyjnego z kandydatem do pracy prowadzonego przy współudziale doradcy zawodowego/pośrednika pracy - gwarantuje  to Państwu  oszczędność czasu przy doborze pracowników, optymalny dobór kandydatów

EKONOMICZNE:

  • pokrycie kosztów szkolenia zawodowego odpowiedniego do  stanowiska  pracy, jeśli szkolenie zagwarantuje co najmniej trzymiesięczne zatrudnienie uczestnika na umowę o pracę lub umowę zlecenie - gwarantuje to Państwu  dopasowanie  kwalifikacji do wymagań stanowiska pracy,
  • pokrycie kosztów  treningu pracy prowadzącego  do adaptacji  zawodowej uczestnika w miejscu pracy - gwarantuje to Państwu  pokrycie kosztu m.in. instruktażu stanowiskowego, przygotowania pracownika na zastępstwo itp.
  • inne wsparcie w zależności od indywidualnych uzgodnień,  którego efektem będzie zatrudnienie uczestnika projektu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w obszarze realizacji usług aktywizacji, prosimy o kontakt  pod nr tel. 570-570-556.

Start Praca 2016
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Usługa "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa Dolnośląskiego"
jest realizowany w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Konsorcjum firm: WYG International Sp. z o.o. oraz WYG HR Consulting Sp. z o.o.