Dodatek motywacyjny

Regulamin premiowania aktywności zawodowej uczestnika/czki działań aktywizacyjnych

realizowanych w ramach projektu

„Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych
z województwa dolnośląskiego”
– PROGRAM MOTYWACYJNY DLA POWIATU GŁOGOWSKIEGO I WROCŁAWSKIEGO

 

Mając na uwadze cel główny projektu, którym jest aktywizacja zawodowa osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Konsorcjum WYG International Sp. z o.o. oraz WYG HR Consulting Sp. z o.o. (Realizator projektu) oraz DARR S.A. będący Partnerem stategicznym postanowiło wdrożyć program motywacyjny, w ramach którego będzie przyznawać i wypłacać dodatek motywacyjny zgodnie z  zasadami określonymi w  Regulaminie.

Osobami uprawnionymi do otrzymania dodatku motywacyjnego są uczestnicy projektu - osoby bezrobotne, skierowane do udziału w projekcie przez Powiatowe Urzędy Pracy w Górze, Głogowie, Kłodzku i we Wrocławiu, zgłaszające się do Punktów Aktywizacyjnych (zwany dalej PA).

Dodatek motywacyjny zostanie przyznany tym spośród uczestników projektu, którzy w wyniku wsparcia udzielonego im w ramach projektu, z własnej inicjatywy podejmą i utrzymają zatrudnienie spełniające warunki odpowiedniej pracy - zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

Do pobrania:

 

Pozostałe dokumenty są do pobrania w Punktach Aktywizacyjnych.

Informacji na temat dodatku motywacyjnego udzielają koordynatorzy poszczególnych powiatów.

 

Start Praca 2016
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Usługa "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa Dolnośląskiego"
jest realizowany w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Konsorcjum firm: WYG International Sp. z o.o. oraz WYG HR Consulting Sp. z o.o.